We use cookies files on our sites to provide the top-quality services to you, in a manner that is adjusted to your individual needs. Using the website without changing the cookies settings means that they will be placed in your end device. You can change your cookie settings at any time. More details are available in our Cookies Policy.

Job offers

CURRENT
JOB OFFERS

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami.
Prosimy o umieszczenie w aplikacji klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie w celach rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.97 Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 ze zm.). Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych oraz do ich poprawiania, a także do żądania usunięcia swoich danych z wszelkich nośników administratora danych. Przyjmuję także do wiadomości, że podanie moich Danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu, a dane nie będą udostępnianie innym podmiotom.” Jednocześnie informujemy, że zgłoszenia bez powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.

More informations
801 800 803
open  07:00 – 17:00
22 693 70 00
from mobile phones
rekrutacja@ruch.com.pl