RUCH S.A. w restrukturyzacji zgodnie z zapisami prawa prasowego nie może ograniczać ani utrudniać nabywania przyjętych do kolportażu dzienników, czasopism lub innych publikacji prasowych z powodu ich treści czy linii programowej. RUCH S.A. jako firma kolporterska nie dokonuje weryfikacji treści wydawnictw i dołączonych insertów.

 

Mając na uwadze powyższe, RUCH S.A. w restrukturyzacji jest zobowiązany przepisami prawa do kolportażu bieżącego numeru tygodnika „Gazeta Polska”.

 

Poniżej treść artykułu, stanowiącego podstawę prawną stanowiska Spółki:

 

Art. 3. USTAWY z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe: 

 

Pracownik poligrafii oraz kolportażu nie może ograniczać ani w jakikolwiek inny sposób utrudniać drukowania i nabywania przyjętych przez przedsiębiorstwo do druku i rozpowszechniania dzienników, czasopism lub innych publikacji prasowych z powodu ich linii programowej albo treści.

 

Wojciech Paczyński

Rzecznik Prasowy

RUCH S.A. w restrukturyzacji