Rada Nadzorcza RUCH S.A. w restrukturyzacji zdecydowała o wzmocnieniu Zarządu Spółki menedżerami z wieloletnim doświadczeniem w obszarach logistyki, dystrybucji i sprzedaży. To efekt przyjętego planu restrukturyzacji Spółki, która wchodzi w kolejny etap działań naprawczych.

 


Prace nad nową strategią i strukturą kolportażu prasy Rada Nadzorcza powierzyła Miłoszowi Szulcowi, który w dniu dzisiejszym otrzymał nominację na Prezesa Zarządu RUCH S.A. w restrukturyzacji i będzie pełnił tę funkcję od dnia 1 stycznia 2019 r. Zmiana ta podyktowana była zakończeniem misji, jaką wcześniej Rada powierzyła Robertowi Wardakowi. Jednocześnie Robert Wardak złożył rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu RUCH S.A. w restrukturyzacji po tym, jak skutecznie przeprowadził Spółkę przez etap negocjacji z wierzycielami i kontrahentami oraz rozmów z potencjalnymi inwestorami.

 
– Jesteśmy wdzięczni panu Robertowi Wardakowi za to, że objął zarząd w Spółce w tak trudnym dla niej czasie. Dokonał niezwykle istotnej pracy, która doprowadziła RUCH S.A. w restrukturyzacji do momentu, gdy znów można planować rozwój tego przedsiębiorstwa. Dzięki staraniom pana Roberta Wardaka Firma jest gotowa do intensywnej pracy na rzecz restrukturyzacji i zachowania ciągłości – powiedział Seweryn Kowalczyk, Przewodniczący Rady Nadzorczej RUCH S.A. w restrukturyzacji.
Teraz pracami Zarządu pokieruje Miłosz Szulc – menedżer z wieloletnim doświadczeniem, który specjalizuje się w opracowywaniu i realizacji planów restrukturyzacyjnych oraz formułowaniu i wdrażaniu strategii restrukturyzacyjnych.
– Mam nadzieję, że razem uda nam się stworzyć taki model dystrybucji prasy, który będzie spełniał oczekiwania wydawców i klientów, przy zachowaniu rentowności prowadzonej działalności – dodał Seweryn Kowalczyk.

 
Bezpośrednio przed nominacją do Zarządu RUCH S.A. w restrukturyzacji Miłosz Szulc był wiceprezesem ds. finansowych w H. Cegielski Poznań S.A., gdzie odpowiadał za reorganizację pionu finansowego oraz opracowanie nowego planu biznesowego spółki. Wcześniej, w 2017 roku Miłosz Szulc zajmował stanowisko dyrektora finansowego w Grupie Kapitałowej Azoty S.A., gdzie do jego obowiązków należało opracowanie planu rozwoju spółki. Od lat związany był z Grupą Boryszew, jedną z największych grup przemysłowych w kraju. Ostatnio był tam prezesem zarządu spółki Boryszew Deutschland, gdzie skutecznie przeprowadził proces optymalizacji. Pełnił też funkcję dyrektora finansowego w Boryszew Automotive Plastics. Miłosz Szulc jest absolwentem Politechniki Poznańskiej oraz Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.

 
Zgodnie z dzisiejszą decyzją Rady Nadzorczej logistyką oraz dystrybucją prasy w RUCH S.A. w restrukturyzacji zajmie się Tomasz Swat. Posiada on ponad dwudziestoletnie doświadczenie w zarządzaniu procesami i zasobami ludzkimi w firmach kurierskich. Zajmował stanowiska w strukturach operacyjnych i sprzedażowych. Uczestniczył w planowaniu i wdrażaniu systemów logistycznych i dystrybucyjnych. Ma również doświadczenie w optymalizacjach dotyczących struktur oraz kosztów. Do 2018 roku był dyrektorem pionu logistyki w internetowej platformie handlowej Allegro.pl. Wcześniej zarządzał tym obszarem w Polskiej Grupie Farmaceutycznej. W latach 2015-2016 był dyrektorem handlowym w InPost. Pełnił także funkcję dyrektora sprzedaży w spółce Siódemka oraz dyrektora serwisu krajowego w UPS Polska. Od 2006 do 2013 roku był członkiem zarządu DPD Polska. Karierę zawodową rozpoczął w 1993 roku w strukturach DHL International. Tomasz Swat posiada tytuł Master of Business Administration uzyskany w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie. Obowiązki Członka Zarządu w RUCH S.A. w restrukturyzacji Tomasz Swat obejmie w dniu dzisiejszym.

 
Obszar sprzedaży detalicznej Rada Nadzorcza powierzyła Piotrowi Regulskiemu, powołując go z dniem dzisiejszym na Członka Zarządu RUCH S.A. w restrukturyzacji. Do dnia 31 grudnia br. Piotr Regulski będzie pełnił również funkcję p.o. Prezesa Zarządu Spółki. Regulski jest specjalistą w zakresie zarządzania strategicznego. Współpracował z firmami z branży usługowej, produkcyjnej i nowych technologii. Projekty prowadził zarówno w kraju, jak i za granicą. Do 2017 roku związany był z Grupą Impel, największą w Polsce grupą specjalizującą się w obsłudze procesów biznesowych i pomocniczych. Jako wiceprezes zarządu ds. handlowych Impel Cleaning oraz Impel Security Polska odpowiedzialny był za realizację planu rozwoju biznesu. Sprawował także nadzór nad spółkami zagranicznymi na Łotwie i Ukrainie oraz koordynował rozwój na rynkach Izraela i Półwyspu Arabskiego. Do 2008 roku jako zastępca dyrektora generalnego zarządzał sprzedażą w Impel Cleaning. Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.

 
– Ufam, że z tak wzmocnionym Zarządem RUCH ma szansę przetrwać i dalej prężnie się rozwijać, wypełniając tym samym misję społeczną kolportażu prasy – podsumowuje Seweryn Kowalczyk.

 
Jednocześnie Marek Podstawa, dotychczasowy Wiceprezes Zarządu, został odwołany z funkcji, z kolei Bogumiła Rak, Członek Zarządu, złożyła rezygnację z pełnienia swoich obowiązków.