Centrum Obsługi Klienta RUCH S.A.

Infolinia

801 800 803

22 693 7000

Adres e-mail
ruch@ruch.com.pl
Fax
22 597 46 91
Sms
503 64 7000
Po połączeniu z infolinią proszę wybrać temat rozmowy naciskając:
Kolportaż prasy
wszystkie zgłoszenia dotyczące produktów prasowych,
np. zamówienia, rozliczenia, reklamacje, itd.
Prenumerata
wszystkie zgłoszenia dotyczące kolportażu
w formie prenumeraty
Oferta dla nowych klientów
Płatności prasa
wybór ten umożliwi Państwu sprawdzenie salda
wymagalnego lub połączenie z opiekunem w księgowości
Pozostałe
wszystkie zgłoszenia nie mieszczące się w powyższych
kategoriach (np. dostawy produktów FMCG, czynsze, inne)

Centrum usług wspólnych

„RUCH” S.A. Centrum Usług Wspólnych ul. Francuska 34,
40-028 Katowice

wybierz departament

22 693 66 68

Dla mediów

Rzecznik prasowy

Izabela Cicha-Berenda

E-mail: icb@mc.com.pl

Biuro prasowe

Tel.: +48 22 244 57 06

E-mail: biuroprasowe@mc.com.pl

Prenumerata

We wszystkich sprawach, związanych z zamówieniem i realizacją prenumeraty zapraszamy do kontaktu z Zespołem Prenumeraty:
Infolinia: +48 22 693 70 00

Centrala spółki

Centrala RUCH S.A.ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa

wybierz departament
Recepcja

Tel.: 22 693 73 10

E-mail: ruch@ruch.com.pl