Dotychczasowy właściciel RUCH S.A., Eton Park Capital Management, w marcu br. podjął decyzję o likwidacji swojej działalności, w tym wycofaniu się z RUCH S.A. Eton Park i Prezes Zarządu RUCH S.A. Igor Chalupec podpisali list intencyjny zakładający przejęcie Spółki.

Transakcja wykupu – uwarunkowana m.in. zgodą Prezesa UOKiK – powinna nastąpić najpóźniej na przełomie lipca i sierpnia br. RUCH S.A. nie wyklucza ponadto pozyskania finansowania dla potrzeb rozwoju swojej działalności po zamknięciu transakcji.

Pośrednie przejęcie RUCH S.A. przez Pana Igora Chalupca pozwoli na zapewnienie kontynuacji realizowanej z sukcesem strategii Spółki zakładającej zmniejszenie uzależnienia od spadających kategorii produktowych (prasa, tytoń, bilety) i oferowanie na coraz większą skalę usług logistycznych i kurierskich (Paczka w Ruchu). Już w tym roku RUCH S.A. planuje obsłużenie 6 mln paczek, co oznacza dwu i półkrotny wzrost w stosunku do ubiegłego roku. RUCH S.A. planuje nadal rozwijać biznes detaliczny, m.in. poprzez wprowadzenie nowego, atrakcyjniejszego formatu punktów sprzedaży. Transakcja pozwoli także na zachowanie polskiej własności nad Spółką.