Pragnę poinformować o wydanym 30. października br. postanowieniu Sądu Okręgowego
w Warszawie, które skutkuje prawomocnym stwierdzeniem wykonania układów przyjętych
w PPU1 i PPU2.

 

Decyzja wydana przez Sąd oddala wszelkie zażalenia na postanowienie Sądu pierwszej instancji oraz umożliwia spłatę zobowiązań RUCH S.A. względem jej wierzycieli – wydawców prasy, zgodnie z przyjętymi warunkami przyspieszonych postępowań układowych.

 

Długo wyczekiwana przez RUCH S.A. oraz jej wierzycieli decyzja Sądu kończy postępowanie układowe z wierzycielami Spółki i otwiera drogę do finalizacji transakcji przejęcia RUCH S.A. przez PKN ORLEN.

 

Postanowienie Sądu oznacza, że cały wysiłek zespołu, jaki udało się skoncentrować
na przeprowadzeniu procesu restrukturyzacji Spółki, przyniósł oczekiwany rezultat. Wspólna determinacja zaangażowanych stron procesu, dobry plan działań, pozyskanie inwestorów, sumienna realizacja projektów oraz inicjatyw poprawiających efektywność funkcjonowania Spółki, wdrożone oszczędności finansowe oraz budowanie relacji z wszystkimi uczestnikami procesu restrukturyzacji umożliwiły obranie przez RUCH S.A. drogi rozwoju organizacji oraz odbudowy jej pozycji na rynku.

 

 

Miłosz Szulc

Prezes Zarządu RUCH S.A.