KCI S.A., główny akcjonariusz Gremi Media S.A., nabył  5% udziałów w Lurenie Investments, spółce holdingowej RUCH S.A. Z kolei Loverose Ltd., spółka głównego akcjonariusza RUCH S.A., zakupiła 5% akcji Gremi Media S.A.

Transakcja ma na celu rozwój współpracy między podmiotami. Trwa ona od roku 2014, gdy RUCH S.A. stał się istotnym udziałowcem funkcjonującej w grupie Gremi spółki e-Kiosk S.A., lidera dystrybucji prasy cyfrowej. Obydwie Firmy intensywnie współpracują również na rynku prenumeraty prasowej i cyfrowej w Polsce.

– Po raz kolejny łączymy kompetencje jednego z największych dystrybutorów prasy z  czołową polską grupą medialną. Kooperacja eKiosk i RUCH S.A. pozostaje efektywna już od kilku lat, co pozwala nam z optymizmem oceniać potencjał szerszej współpracy. Ta nie będzie się jednak skupiać na klasycznej dystrybucji. Obie spółki będą razem działać przede wszystkim  w obszarze szkoleń, konferencji czy projektów z dziedziny e-commerce – podkreśla Grzegorz Hajdarowicz, główny udziałowiec Gremi Media S.A.

– Obie Firmy dynamicznie rozwijają obszar swojej działalności, wychodząc poza tradycyjny rynek prasowy. Uważamy, że wspólna współpraca pozwoli nie tylko na skorzystanie z kompetencji i doświadczenia drugiego partnera na rynku prasowym, ale także przyczyni się do uruchomienia innych inicjatyw biznesowych – dodaje Igor Chalupec, główny akcjonariusz RUCH S.A.

Wzajemne zaangażowanie kapitałowe RUCH S.A. i Gremi Media S.A. potwierdza mocną pozycję  rynkową i wysokie ambicje obu Firm.